GoBiz West affärsidé

GoBiz West är ett konsultbolag i Göteborgsregionen som fokuserar på projekt-, program och portföljledning. 

Vår inriktning är att hjälpa våra kunder till lyckade projekt. Det gör vi genom att aktivt leda samt stödja under alla faser.

Vår slogan "All the way" är ett uttryck för vår strävan att leverera projekt och uppdrag enligt överenskomna ramar. 

Vi har genomfört flera komplexa projekt både som beställare och leverantör och har  erfarenhet av att utveckla och vidareutveckla befintliga projektmetoder. Operativ erfarenhet från multiprojekt och portföljstyrning (projektkontor).

Vi har mångårig erfarenhet från system- och produktutveckling samt verksamhetsutveckling inom olika branscher.

  • Försvarsindustri

  • Medicinteknik

  • Kollektivtrafik

  • Inbyggda system

  • Marina system

"All the way" är vår garantistämpel för Ert projekt!

Företag som vi samarbetat med i olika projekt

För en personlig kontakt om våra tjänster,  hör av dig till:

Joakim Fyhr 

Consultant/owner 

joakim.fyhr@gobiz.se

Vi finns även på LinkedIn!


GoBiz West AB

All the way